SKATT & AFFÄRSJURIDIK

Hos AcTricia går skatt och affärsjuridik ofta hand i hand. Enligt vår mening är det viktigt att ha kunskap inom både skatt och affärsjuridik för att lösningarna vi gör ska fungera i praktiken. 

Skatt kan för många vara både svårt och lite skrämmande. Skattefrågor är ofta komplexa och det sker ständigt förändringar inom området med nya regler och praxis. Det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp av någon som har rätt expertis. Du är alltid välkommen att kontakta oss med ditt ärende. AcTricias grundtanke är att göra rätt från början för att kunna optimera skattesituationer i tid. Det är desto svårare att göra det i efterhand.

Inom affärsjuridik behandlar vi nästan allt som företagare idag behöver. Vi gör allt ifrån bolagsbildningar, nyemissioner, fondemissioner, fusioner, aktieägaravtal, due diligence vid förvärv av företag, till likvidationer.