REDOVISNING & ADMINISTRATION

Vi på AcTricia ser på redovisning med ett brett perspektiv. För oss innebär redovisning och administration att vi hjälper dig med ditt företags totala flöden och processer av ekonomisk information. Många av de traditionella byråerna arbetar på samma sätt som de alltid gjort, men vi anser att idag är redovisning så mycket mer än att kontera och registrera verifikationer.

Vi gör alltifrån den enklaste bokföringen till helhetslösningar. Vi anpassar oss efter dina förutsättningar och behov, och skräddarsyr därefter en lösning som ger dig som kund den tryggheten som innebär att du fullt ut kan fokusera på din verksamhet.

Idag hanterar AcTricia redovisning och administration för företag med upp till 400 anställda, en omsättning på ca en halv miljard i minst 30 olika branscher och med verksamhet i flertalet länder samtidigt. Vi är väl insatta i varje företags verksamhet och finns alltid som ett bollplank, samtidigt som vi arbetar aktivt med både rådgivning och med handlingar för att företag ska nå sina mål.