REVISION


Vissa anser att revision bara är ett nödvändigt ont, medan andra tycker att revision och granskning medför mervärde för företaget. Detta beror naturligtvis på företagets storlek, förutsättningar och syfte. En revision innebär att företag får en kvalitetsstämpel på dess ekonomi, rutiner och finansiella rapporter. Revisionen syftar till att du som företagare ska få bättre kontroll på ditt företag, samtidigt som det ökar trovärdigheten hos intressenter. Hos AcTricia utförs alla revisioner av vår auktoriserade revisor.

Vi jobbar även med olika utredningar, som exempelvis konkursutredningar eller i samband med att företag misstänker oegentligheter.