TJÄNSTER

Vi på AcTricia ser på redovisning med ett brett perspektiv. För oss innebär redovisning och administration att vi hjälper dig med ditt företags totala flöden och processer av ekonomisk information. Många av de traditionella byråerna arbetar på samma sätt som de alltid gjort, men vi anser att idag är redovisning så mycket mer än att kontera och registrera verifikationer.

Vi gör alltifrån den enklaste bokföringen till helhetslösningar. Vi anpassar oss efter dina förutsättningar och behov, och skräddarsyr därefter en lösning som ger dig som kund den tryggheten som innebär att du fullt ut kan fokusera på din verksamhet.

Skatt kan för många vara både svårt och lite skrämmande. Skattefrågor är ofta komplexa och det sker ständigt förändringar inom området med nya regler och praxis. Det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp av någon som har rätt expertis. Du är alltid välkommen att kontakta oss med ditt ärende. AcTricias grundtanke är att göra rätt från början för att kunna optimera skattesituationer i tid. Det är desto svårare att göra det i efterhand.

Idag hanterar AcTricia redovisning, administration och för företag med upp till 400 anställda, en omsättning på ca en halv miljard i minst 30 olika branscher och med verksamhet i flertalet länder samtidigt. Vi är väl insatta i varje företags verksamhet och finns alltid som ett bollplank, samtidigt som vi arbetar aktivt med både rådgivning och med handlingar för att företag ska nå sina mål.