TJÄNSTER

Vi på AcTricia ser på redovisning med ett brett perspektiv. För oss innebär redovisning och administration att vi hjälper dig med ditt företags totala flöden och processer av ekonomisk information. Vi gör alltifrån den enklaste bokföringen till helhetslösningar. Vi anpassar oss efter dina förutsättningar och behov...

Enligt vår mening är det viktigt att ha kunskap inom både skatt och affärsjuridik för att lösningarna vi gör ska fungera i praktiken. Skattefrågor är ofta komplexa och det sker ständigt förändringar inom området med nya regler och praxis. Det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp av någon...

Vissa anser att revision bara är ett nödvändigt ont, medan andra tycker att revision och granskning medför mervärde för företaget. En revision innebär att företag får en kvalitetsstämpel på dess ekonomi, rutiner och finansiella rapporter. Revisionen syftar till att du som företagare ska få bättre kontroll...