Vi leder dig mot uppsatta mål.

Actricia är den kompletta samarbetspartnern inom ekonomi. Som auktoriserade lönekonsulter och redovisningskonsulter hjälper vi er att ta greppet över hela företagets ekonomiska vardag. Vi kan agera som er ekonomiavdelning, komplettera med den spetskompetens ni själva saknar eller erbjuda interimstjänster när ni behöver tillfällig förstärkning.

Hör av dig till oss så tar vi tillsammans fram en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet. Med effektiva digitala verktyg blir det enkelt, tryggt och lönsamt.

Boka ett möte

BOKFÖRING OCH RAPPORTERING

Enkel digital hantering

Vi tar hand om företagets löpande redovisning och hjälper dig göra rätt från början. Du laddar enkelt upp kvitton och attesterar fakturor digitalt. Vi sköter resten och återkopplar löpande hur ditt företag går och vad du behöver förändra för att nå dina mål.

LÖNEHANTERING OCH ADMINISTRATION

Snabbt och säkert
direkt i mobilen

Våra auktoriserade lönekonsulter ser till att lönerna betalas ut med rätt belopp i rätt tid. Din personal redovisar tider eller avvikelser i en mobilapp eller på webben. Du attesterar och vi sköter resten inklusive pensioner, sjukskrivningar och övrig administration.

BOKSLUT OCH INKOMSTDEKLARATION

Vår expertis ger trygghet,
kontroll och lönsamhet

Vi upprättar bokslut och årsredovisning enligt alla gällande lagar och regelverk. Med oss blir rapporteringen till Skatteverket korrekt och kommer in i tid. Vi upprättar både företagets och din privata inkomstdeklaration.

RÅDGIVNING OCH BUDGET

Så insatta i din verksamhet att vi kan ligga steget före

Vi tänker strategiskt och proaktivt, hjälper dig att fatta rätt beslut och föreslår förbättringar. Vi gör upp en budget på kort och lång sikt och följer upp hur det går. Vi informerar om nya regelverk som påverkar verksamheten och besvarar alla dina frågor om företagets ekonomi.

SKATTEPLANERING OCH OPTIMERING

Rätt rådgivning lönar sig

Att driva företag ska vara lönsamt. Vi optimerar ekonomin för både företaget och dig som företagare. Vi föreslår avdrag i verksamheten och ser till att du tar ut rätt lön för att maximera utdelningen till låg beskattning.

BOKFÖRING OCH RAPPORTERING

Partner för hållbar och långsiktig affärsutveckling

Vi har särskild erfarenhet och kompetens kring utvecklingsbolag. Vi sköter ekonomin så att ni kan fokusera fullt ut på innovation och kapitalanskaffning. Vi bistår med projektredovisning och rapportering, administration och uppföljning av bidrag samt redovisning enligt K3 som möjliggör aktivering av egenutvecklat arbete.

Kontakta mig för ett möte:

    Stäng